Ernest Samsel jest adwokatem i członkiem Okręgowej Izby Adwokackiej w Warszawie. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w obsłudze polskich oraz zagranicznych podmiotów gospodarczych i klientów indywidualnych prowadząc obsługę prawną również w języku angielskim. Aktualnie zajmuje się głównie doradztwem gospodarczym i transakcyjnym w zakresie negocjowania oraz weryfikacji kontraktów i umów oraz obsługi przedsiębiorstw, jak również w dziedzinie infrastruktury i robót budowlanych. Pracował na rzecz podmiotów z sektora IT oraz nowoczesnych technologii. Posiada wieloletnie doświadczenie procesowe w zakresie rozwiązywania sporów i spraw sądowych, w tym negocjacji, mediacji i arbitrażu. Zajmował się sprawami z zakresu prawa pracy oraz własności intelektualnej i nieuczciwej konkurencji. W latach 2007-2010 współpracował z największą wówczas firmą prawniczą w Polsce, Kancelarią Domański Zakrzewski Palinka (Andersen Legal). Wcześniej w latach 2006-2007 był prawnikiem w kancelarii adwokackiej Łepkowski Boszko i Wspólnicy, w latach 2003-2006 w polsko-brytyjskiej kancelarii Rutkowski Windmill Gąsiewski & Roman. Doświadczenie zawodowe zdobywał także w kancelariach Lovells H.Seisler (2003), Drzewiecki Tomaszek i Wspólnicy (2002) oraz w Kancelarii Prezydenta RP (2001). W latach 2000-2001 był Wiceprezesem Zarząd Krajowego ELSA Poland odpowiedzialnym za współpracę z głównymi partnerami, PR i media oraz organizację projektów edukacyjnych.

Ernest Samsel odbył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie i złożył egzamin adwokacki z wynikiem bardzo dobrym. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Obronił z wyróżnieniem pracę magisterską z zakresu arbitrażu gospodarczego w Katedrze Postępowania Cywilnego pod tytułem „Zapis na sąd polubowny”. Uczestniczył w różnorodnych kursach, konferencjach i seminariach (także jako prelegent) organizowanych m.in. przez OBWE, KIG, Lewiatan, SIDiR, ASTRA, ELSA, Instytut Haus Rissen, firmy Andersen, ING Barings, Brian Tracy International i Pracuj.pl w Polsce oraz zagranicą (Hamburg, Wiedeń, Coimbra, Istambuł, Belgrad). Ernest Samsel jest ponadto autorem szeregu publikacji prasowych, opracowań tematycznych, materiałów szkoleniowych i artykułów naukowych, w tym na łamach „Radcy Prawnego”, „Gazety Prawnej”, „Edukacji Prawniczej” i „Prawa Europejskiego”. Był komentatorem aktualnych zagadnień prawnych zarówno w prasie, jak i w serwisach internetowych. Współautor książki „Wspólny standard do osiągnięcia – stan urzeczywistnienia. W pięćdziesięciolecie Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka z 10 grudnia 1948 roku” (Toruń 1998). Członek ELSA Trainers’ Group, należał do grupy prawników przy Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OSCE ODiHR).

Prywatnie jest ojcem trzech cudownych Córek. Pasjonują go podróże, psychologia, lekkoatletyka, narciarstwo i jazda konna. Aktualnie odkrywa swoje zamiłowanie do tenisa.

Doświadczenie zawodowe

Ernest Samsel w ramach praktyki dotyczącej użyteczności publicznej doradzał m.in. w sprawach projektowania i modernizacji infrastruktury kolejowej na rzecz wiodących wykonawców branżowych (2012-2021) oraz budowy autostrad i obiektów drogowych na rzecz liderów budownictwa infrastrukturalnego w Polsce (2007-2015). Brał udział w procesie restrukturyzacji jednej z największych spółek Skarbu Państwa (2014-2015) oraz restrukturyzacji różnych spółek giełdowych i oddziałów spółek zagranicznych w Polsce (2011-2017). Doradzał przy organizacji wystawy The Human Body Exhibition w Polsce (2013). W zakresie arbitrażu i negocjacji uczestniczył w sporze dotyczącym budowy Huty Szkła w Dąbrowie Górniczej (2009), w postępowaniu arbitrażowym według zasad ICC w Paryżu w sprawie centrum handlowego Złote Tarasy w Warszawie (2008-2010) oraz w sprawie umowy inwestycyjnej, której przedmiotem była rewitalizacja Hotelu Europejskiego w Warszawie (2008-2009). Pracował również nad sporządzeniem licznych skarg kasacyjnych do Sądu Najwyższego, w tym na rzecz lidera rynku gazowego w Polsce w sprawach o ustalenie nieistnienia oraz stwierdzenie nieważności uchwał (2008) oraz na rzecz generalnego wykonawcy w sporze dotyczącym budowy oczyszczalni ścieków w Bydgoszczy (2008). Uczestniczył w pracach na rzecz międzynarodowego konsorcjum firm sektora budowlanego w sporach dotyczących budowy Autostrad A-2 oraz A-4 w Polsce na zasadach kontraktu FIDIC ze Skarbem Państwa Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad (2007-2009). Brał też udział w obsłudze prawnej projektowanego parku technologicznego w Warszawie (2006-2007); chorwackiego producenta przypraw uniwersalnych w zakresie czynów nieuczciwej konkurencji (2004-2006) oraz w zakresie ochrony praw dziennikarzy przy obsłudze ówcześnie największego polskiego koncernu prasowego i wydawniczego (2004-2006).

W zakresie działań pro publico bono podejmuje się prowadzenia spraw z urzędu na rzecz osób najuboższych oraz niepełnosprawnych, a także łącząc zainteresowania z dziedziny psychologii występuje jako pełnomocnik w sprawach z zakresu ochrony zdrowia psychicznego. Wspierał młodych artystów i wykonawców, w tym w ramach praktyki obejmującej prawa autorskie, oraz przedsiębiorców realizujących niszowe lub nowatorskie projekty rynkowe. Przez wiele lat współpracował z podmiotami i organizacjami przeciwdziałającymi pracy przymusowej, na rzecz ochrony praw kobiet oraz praw człowieka i obywatela. Podejmuje się negocjacji i mediacji w sprawach rodzinnych.