Magdalena Zientarska


Magdalena Zientarska jest adwokatem od 2015 roku i członkiem Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.

Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Doświadczenie zawodowe zdobywa nieprzerwanie od 2008 r., początkowo w Departamencie Prawnym Banku Millennium S.A. w Warszawie, a następnie współpracując z kancelariami radcowskimi i adwokackimi w Warszawie.

Zajmuje się przede wszystkim obsługą klientów indywidualnych. Świadczy pomoc z zakresu prawa cywilnego materialnego i procesowego ze szczególnym uwzględnieniem reprezentowania klientów w sprawach rodzinnych i spadkowych oraz z zakresu prawa pracy. Uczestniczy także w obsłudze bieżącej przedsiębiorców w zakresie prawa cywilnego i gospodarczego oraz prawa spółek, jak również w sporach sądowych z tego zakresu.

Zainteresowania Pani Magdaleny Zientarskiej skupiają się głównie na tematyce prawa rodzinnego, w szczególności w zakresie spraw rozwodowych oraz na kwestiach związanych z porwaniami rodzicielskimi. Posiada doświadczenie w przeprowadzaniu procedur przewidzianych w Konwencji dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę z dnia 25 października 1980 r. (tzw. Konwencja Haska). Interesuje się również tematyką naruszenia dóbr osobistych i prawem prasowym.

W ramach prawa administracyjnego zajmuje się przede wszystkim legalizacją pobytu cudzoziemców na terytorium RP. Posługuje się językiem angielskim.