Maciej Zalewski

 

Maciej Zalewski jest studentem prawa na Uniwersytecie Warszawskim. Z kancelarią związany jest od kwietnia 2017 roku. W ramach 18-miesięcznych praktyk w kancelarii prawnej Roedl Majchrowicz-Bączyk zdobył szerokie doświadczenie z zakresu prawa podatkowego i gospodarczego, które dodatkowo uzupełniał uczestnicząc w licznych szkoleniach i warsztatach organizowanych przez wiodące firmy prawnicze. Pan Maciej Zalewski ukończył m.in. szkolenia dotyczące podatkowych aspektów transakcji nieruchomościami, aspektów podatkowych w sektorze fuzji i przejęć, zagrożeń związanych z karuzelami podatkowych oraz praktyki kontaktów przedsiębiorcy z urzędnikami ZUS i Urzędów Skarbowych.

 

Zainteresowania Pana Macieja skupiają się wokół prawa cywilnego, prawa spółek oraz prawa podatkowego. Aktualnie uczestniczy on w obsłudze przedsiębiorców w zakresie prawa cywilnego, gospodarczego oraz prawa spółek. Biegle włada językiem angielskim.