Maciej Madejowski

 

Maciej Madejowski - asystent prawny. Odbywał staż prawny w naszej Kancelarii Adwokackiej oraz aktualnie pozostaje w stałym kontakcie.  czasie stażu Pan Maciej Madejowski miał okazję zapoznać się z obsługą międzynarodowych i krajowych podmiotów gospodarczych oraz klientów indywidualnych w aspekcie prawa cywilnego oraz handlowego, a także w dziedzinie karnego prawa gospodarczego. Był bezpośrednio włączony w działania zespołu Kancelarii. Pan Maciej Madejowski włada biegle językiem rosyjskim i angielskim.