Agnieszka Gębka

Agnieszka Gębka jest adwokatem. Ukończyła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie (2014). Jest absolwentką Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (2010). Doświadczenie zawodowe zdobywała w kancelariach adwokackich w Krakowie oraz w Warszawie. Interesuje się prawem cywilnym oraz postępowaniem cywilnym. Oprócz studiów z zakresu prawa ukończyła także studia filologiczne na kierunku filologia polska (2009). W ramach programu Erasmus odbyła staż w Polskiej Izbie Handlowo-Przemysłowej we Francji, w Paryżu. Posługuje się językiem angielskim oraz francuskim. W 2011 r. ukończyła Szkołę Prawa Francuskiego przy Uniwersytecie Jagiellońskim.