Joanna Dąbrowska-Samsel

 

Joanna Dąbrowska-Samsel jest adwokatem i członkiem Okręgowej Izby Adwokackiej w Warszawie. Posiada bogate doświadczenie w obsłudze podmiotów gospodarczych, w tym zagranicznych, w dziedzinie prawa handlowego, prawa pracy, własności intelektualnej i przemysłowej oraz w dziedzinie sporów sądowych. Poprzednio pracowała w kancelariach Beiten Burkhardt P.Daszkowski (2004-2009), Haarmann Hemmelrath Zieliński (2002-2004) oraz Grot Łepmicki Sarbiński Zimny (2002). W latach 2000-2001 pracowała również w Naczelnej Radzie Adwokackiej. Realizowała ponadto międzynarodowe praktyki w kancelarii prawnej Schellenberg & Wittmer w Szwajcarii oraz w firmie VNG Verbundnetz Gas AG w Niemczech.

 

W ramach swojej praktyki Joanna Dąbrowska-Samsel doradzała wielu podmiotom polskim i zagranicznym. Zajmowała się doradztwem korporacyjnym i negocjowaniem kontraktów dla klientów z branży transportowej, budowlanej i medialnej oraz sektora FMCG, dla producenta aparatury biomedycznej (Life Science) oraz europejskiego dystrybutora zabawek (2012-2015). Uczestniczyła w znaczących transakcjach na rynku nieruchomości i prowadziła negocjacje pomiędzy uczestnikami procesu budowlanego (2011-2015). Prowadziła audyty prawne dla jednego z największych deweloperów w Polsce (2013-2014). Brała udział w procesie restrukturyzacji zatrudnienia jednej z największych spółek giełdowych (2014-2015), a także doradzała przy organizacji wystawy The Human Body Exhibition w Polsce na rzecz spółki z Hong Kongu (2013). Prowadziła również szereg szkoleń dla przedsiębiorców z zakresu prawa umów i prawa pracy (2002-2015). Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu postępowań sądowych cywilnych i gospodarczych. Reprezentowała przedsiębiorców oraz instytucje publiczne polskie i międzynarodowe, w tym Organizację Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OECD).

 

Joanna Dąbrowska-Samsel odbyła w latach 2003-2006 aplikację sądową przy Sądzie Okręgowym w Warszawie i zdała egzamin sędziowski z jedną z najwyższych lokat (2007). Ukończyła studia na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach (2001). Była stypendystką Ministra Edukacji Narodowej za wysokie wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia w pracy naukowej (2000). Jej praca magisterska dotyczyła zagadnień odpowiedzialności Skarbu Państwa. W czasie studiów Joanna Dąbrowska-Samsel uczestniczyła w wielu polskich oraz międzynarodowych kursach, seminariach i szkoleniach. W 2001 r. pełniła funkcję Prezesa ELSA Poland, koordynując jednocześnie liczne ogólnopolskie projekty edukacyjne. Opublikowała szereg artykułów w Palestrze, The European Antitrust Review, Synergy, Edukacji Prawniczej i Prawie Europejskim. Posługuje się językiem niemieckim, biegle włada językiem angielskim.