Ernest Samsel

 

Ernest Samsel jest adwokatem, partnerem zarządzającym oraz założycielem Kancelarii SAMSEL (2010). Specjalizuje się w zakresie doradztwa gospodarczego i transakcyjnego oraz w sprawach sądowych i arbitrażowych. Aktualnie prowadzi obsługę polskich oraz zagranicznych podmiotów w dziedzinie prawa spółek, umów gospodarczych, prawa cywilnego i handlowego, nieruchomości i inwestycji budowlanych, prawa pracy oraz własności intelektualnej i nieuczciwej konkurencji. W latach 2007-2010 współpracował z największą wówczas firmą prawniczą w Polsce, kancelarią Domański Zakrzewski Palinka. Wcześniej w latach 2006-2007 był prawnikiem w kancelarii adwokackiej Łepkowski Boszko i Wspólnicy, a w latach 2003-2006 był prawnikiem w polsko-brytyjskiej kancelarii Rutkowski Windmill Gąsiewski & Roman. Doświadczenie zawodowe zdobywał także w kancelariach Lovells H.Seisler (2003), Drzewiecki Tomaszek i Wspólnicy (2002) oraz w Kancelarii Prezydenta RP (2001). W latach 2000-2001 był Wiceprezesem ds. Marketingu w Zarządzie Krajowym ELSA Poland odpowiedzialnym za współpracę z głównymi partnerami.

 

W ramach praktyki prawniczej doradzał m.in. w sprawach dotyczących budowy obiektów drogowych i trakcyjnych na rzecz lidera budownictwa infrastrukturalnego w Polsce (2012-2014); w procesie restrukturyzacji zatrudnienia jednej z największych spółek Skarbu Państwa (2014-2015) oraz restrukturyzacji spółek giełdowych i oddziałów spółek zagranicznych w Polsce (2011-2014); organizacji wystawy The Human Body Exhibition w Polsce na rzecz spółki z Hong Kongu (2013), a także w sporze dotyczącym budowy Huty Szkła w Dąbrowie Górniczej (2009); w postępowaniu arbitrażowym według zasad ICC w Paryżu w sprawie centrum handlowego Złote Tarasy w Warszawie (2008-2010) oraz w sprawie umowy inwestycyjnej, której przedmiotem była rewitalizacja Hotelu Europejskiego w Warszawie (2008-2009). Pracował również nad sporządzeniem licznych skarg kasacyjnych do Sądu Najwyższego, w tym na rzecz lidera rynku gazowego w Polsce w sprawach o ustalenie nieistnienia oraz stwierdzenie nieważności uchwał (2008) oraz na rzecz generalnego wykonawcy w sporze dotyczącym budowy oczyszczalni ścieków w Bydgoszczy (2008). Uczestniczył w pracach na rzecz międzynarodowego konsorcjum firm sektora budowlanego w sporach dotyczących budowy Autostrad A-2 oraz A-4 w Polsce na zasadach kontraktu FIDIC ze Skarbem Państwa Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad (2007-2009). Brał też udział w obsłudze prawnej projektowanego parku technologicznego w Warszawie (2006-2007); chorwackiego producenta przypraw uniwersalnych w zakresie czynów nieuczciwej konkurencji (2004-2006) oraz największego polskiego koncernu prasowego i wydawniczego (2004-2006).

 

Ernest Samsel odbył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie i złożył egzamin adwokacki z wynikiem bardzo dobrym. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Obronił z wyróżnieniem pracę magisterską z zakresu arbitrażu gospodarczego w Katedrze Postępowania Cywilnego pod tytułem „Zapis na sąd polubowny”. Uczestniczył w różnorodnych kursach, konferencjach i seminariach (także jako prelegent) organizowanych m.in. przez OBWE, KIG, Lewiatan, SIDiR, ASTRA, ELSA, Instytut Haus Rissen, firmy Andersen, ING Barings, Brian Tracy International i Pracuj.pl w Polsce oraz zagranicą (Hamburg, Wiedeń, Coimbra, Istambuł, Belgrad). Ernest Samsel jest ponadto autorem szeregu publikacji prasowych, opracowań tematycznych, materiałów szkoleniowych i artykułów naukowych, w tym na łamach „Radcy Prawnego”, „Gazety Prawnej”, „Edukacji Prawniczej” i „Prawa Europejskiego”. Komentator aktualnych zagadnień prawnych zarówno w prasie, jak i w serwisach internetowych. Współautor książki „Wspólny standard do osiągnięcia - stan urzeczywistnienia. W pięćdziesięciolecie Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka z 10 grudnia 1948 roku” (Toruń 1998). Jest członkiem Okręgowej Izby Adwokackiej w Warszawie. Włada biegle językiem angielskim.