Prawo rodzinne i spadkowe

Kancelaria zajmuje się sprawami dotyczącymi prawa rodzinnego i spadkowego, w szczególności w zakresie spraw majątkowych, finansowych i związanych z działalnością gospodarczą. Prowadzimy sprawy o rozwód oraz o separację. Kancelaria udziela także pomocy prawnej osobom przebywającym stale zagranicą, jak również osobom nie posiadającym polskiego obywatelstwa, w regulowaniu spraw rodzinnych na terytorium Polski.

 

Prowadzimy postępowania o stwierdzenie nabycia spadku oraz dział spadku pomiędzy spadkobiercami. Pomagamy w kwestiach związanych z regulowaniem stanu prawnego nieruchomości. Podejmujemy się również spraw związanych z ochroną praw spadkobierców do spuścizny po przodkach.


Asystujemy przy sporządzaniu zapisów testamentowych, jak również udzielamy porad prawnych w zakresie dziedziczenia ustawowego.