Prawo karne

Prawnicy naszej kancelarii posiadają szerokie doświadczenie w pomocy prawnej w zakresie spraw karnych. Pomoc w sprawach karnych stanowi istotne uzupełnienie naszej specjalizacji procesowej. Prowadzimy sprawy osób indywidualnych, jak również doradzamy klientom korporacyjnym.

 

Zagadnienia związane z odpowiedzialnością karną często pojawiają się w związku z innymi dziedzinami prawa, np. prawem spółek, prawem konkurencji, prawem autorskim i własności przemysłowej oraz upadłościowym. Praktyka karna stanowi więc część kompleksowego doradztwa prawnego świadczonego na rzecz naszych klientów indywidualnych i korporacyjnych.

 

Udzielamy pomocy prawnej na wszystkich etapach postępowań karnych, karno-skarbowych oraz wykroczeniowych, w tym w zakresie reprezentacji przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym, organami policji i prokuratury oraz innymi organami dochodzeniowo-śledczymi. W sprawach tych występujemy w charakterze obrońcy oskarżonego albo pełnomocnika pokrzywdzonego (oskarżyciela posiłkowego).

 

Posiadamy bogatą praktykę w zakresie spraw karnych gospodarczych, przestępstw przeciwko mieniu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, wiarygodności dokumentów. Zajmujemy się także sprawami komunikacyjnymi oraz z zakresu ochrony dóbr osobistych oraz ochrony informacji.