Własność intelektualna

Praktyka w zakresie prawa własności intelektualnej i przemysłowej jest jedną z wiodących specjalizacji naszej kancelarii. Stale współpracujemy z podmiotami gospodarczymi zarówno polskimi jak i zagranicznymi, a także z indywidualnymi klientami, udzielając porad w zakresie znaków towarowych, patentów, wzorów użytkowych i przemysłowych. Rozwiązujemy problemy, jakie mogą powstać na tle praw ochronnych wynikających z ustawy prawo własności przemysłowej oraz jej naruszeń.

 

Praktyka naszej kancelarii obejmuje też liczne zagadnienia, jakie pojawiają się na gruncie prawa autorskiego. Prowadzimy doradztwo w zakresie autorskich praw osobistych oraz majątkowych. Sporządzamy oraz negocjujemy umowy o przeniesienie praw autorskich, umowy licencyjne oraz zabezpieczamy w tej materii interesy naszych klientów.

 

Chronimy również dobra osobiste naszych klientów, takie jak dobre imię, wizerunek, marka, twórczość artystyczna i inne. Reprezentujemy naszych klientów w postępowaniach sądowych, również karnych o zniesławienie lub zniewagę.

 

Bliskie są nam też kwestie związane z prawem mediów, prawem prasowym oraz reklamą. Nasi prawnicy dysponują w tym zakresie szerokim doświadczeniem udzielając zarówno porad prawnych, jak i występując w procesach cywilnych.

 

W obszarze naszych zainteresowań znajduje się także cały szereg zagadnień, jakie istnieją w związku z rozwojem nowych technologii oraz Internetem. Służymy doradztwem w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania umów na odległość czy też ochrony danych osobowych w elektronicznych bazach danych.