Windykacja należności

Zapewniamy pełną obsługę prawną w zakresie windykacji i egzekucji należności. Pomagamy naszym Klientom w negocjacjach z dłużnikami, prowadzimy postępowania sądowe oraz egzekucyjne. Udzielamy pomocy w optymalizacji ryzyka związanego z opóźnieniem płatności lub niewypłacalnością dłużników.


Na etapie przedprocesowym sporządzamy wezwania do zapłaty, przygotowujemy uznania długu, ugody oraz porozumienia z dłużnikami dotyczące terminów i warunków spłat zadłużenia. W przypadku, gdy dłużnik nie chce dobrowolnie zapłacić należności, reprezentujemy naszych Klientów na etapie sądowym przygotowując pozwy oraz dalsze pisma procesowe. Po prawomocnym zakończeniu sprawy prowadzimy egzekucję przeciwko dłużnikom w celu przymusowego wyegzekwowania należności przez komornika.


Jeżeli dłużnik wyzbywa się majątku na rzecz członków swojej rodziny lub kontrahentów, reprezentujemy swoich Klientów w sprawach o uznanie czynności dłużnika za bezskuteczną w stosunku do Klienta. W przypadku, gdy działania dłużnika stanowią jednocześnie przestępstwo, reprezentujemy Klientów również w postępowaniach karnych, dążąc do orzeczenia przez sąd obowiązku naprawienia szkody przez dłużnika.


Wieloletnie doświadczenie Kancelarii wskazuje, że windykacja należności prowadzona przez profesjonalnego pełnomocnika jest znacznie skuteczniejsza niż prowadzona samodzielnie przez Klienta. W ramach windykacji należności Kancelaria współpracuje ze spółkami detektywistycznymi, które na zlecenie Klienta pomagają w ustaleniu majątku dłużnika.