Umowy gospodarcze

Świadczymy usługi w zakresie wszystkich prawnych uwarunkowań prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Prawnicy  kancelarii mają szerokie doświadczenie w zakresie sporządzania umów w krajowym i międzynarodowym obrocie gospodarczym. Pomagamy naszym klientom w negocjacjach z ich kontrahentami. Doradzamy w zakresie wyboru optymalnych rozwiązań i struktury transakcji, zabezpieczających interesy reprezentowanego przez nas podmiotu.

 

Przygotowujemy projekty oraz dokonujemy analizy wszelkiego rodzaju umów stosowanych w obrocie. Weryfikując projekty umów zwracamy szczególną uwagę na możliwie szerokie rozpoznanie i zabezpieczenie potencjalnych ryzyk związanych z uregulowanymi w umowach zagadnieniami.

 

Praktyka w zakresie postępowań przed sądami gospodarczymi jest jedną z najważniejszych dziedzin naszych specjalizacji.

 

Ponadto, reprezentujemy naszych klientów w postępowaniach upadłościowych. Przede wszystkim udzielamy pomocy wierzycielom w taki sposób, aby ich roszczenia mogły zostać zaspokojone w jak najwyższym stopniu. Mamy także duże doświadczenia w obronie tych, których interesy zostały zagrożone przez złożenie nieuzasadnionego wniosku o ogłoszenie upadłości.