Nieruchomości i inwestycje

Praktyka naszej kancelarii związana jest w dużym stopniu z rynkiem nieruchomości. Nasze doświadczenia dotyczą szerokiego spektrum problemów prawnych z zakresu nowych, dużych inwestycji na tym rynku. Prawnicy kancelarii uczestniczyli w różnych projektach infrastrukturalnych, transakcjach dotyczących obrotu nieruchomości oraz w rozwiązywaniu sporów w tej dziedzinie.

 

Kancelaria zapewnia kompleksową obsługę prawną w ramach szerokiego wachlarza usług dotyczących nieruchomości. Podejmowane przez nas działania wiążą się z badaniem i analizą stanu faktycznego oraz prawnego nieruchomości, a w razie potrzeby także z regulowaniem jej stanu prawnego. Oferujemy pomoc prawną w zakresie spraw własnościowych, spraw o zasiedzenie, o naruszenie posiadania czy zniesienie współwłasności nieruchomości.

 

W obszarze naszej praktyki znajdują się wszelkie transakcje handlowe nierozerwalnie związane z rynkiem nieruchomości, tj. w szczególności umowy przeniesienia prawa własności, jak również umowy dotyczące korzystania z nieruchomości, w tym przygotowywanie i monitorowanie umów najmu, dzierżawy czy użyczenia. Obsługa prawna świadczona przez kancelarię obejmuje także kwestie ustanawiania ograniczonych praw rzeczowych - użytkowania wieczystego, służebności i hipoteki.

 

Jednym z najistotniejszych zagadnień, jakimi się zajmujemy, jest określanie i regulacja stanu prawnego nieruchomości opisanego w ich księgach wieczystych. Nasza kancelaria prowadzi działania zmierzające do weryfikowania poprawności wpisów w księgach wieczystych i prowadzi postępowania przed sądami wieczystoksięgowymi, zapewniając odpowiednią pomoc na wszystkich etapach tego postępowania.

 

Ponadto zapewniamy wszechstronną obsługę prawną związaną z reprezentowaniem klientów w postępowaniach cywilnych przed sądami powszechnymi, których przedmiotem są spory o prawa i obowiązki wynikające z prawa własności, posiadania czy użytkowania nieruchomości.

 

Prowadzimy również postępowania w przedmiocie nabywania nieruchomości przez cudzoziemców i pomagamy im w dopełnieniu wszystkich obowiązków z tym związanych.