Sprawy sądowe i arbitrażowe

Kancelaria zaangażowana jest w prowadzenie licznych postępowań sądowych, arbitrażowych i administracyjnych. Nasi prawnicy działają w imieniu i na rzecz klientów przed sądami powszechnymi wszystkich instancji. Mamy bogate doświadczenia w zakresie sporządzania skarg kasacyjnych i udziału w postępowaniach przed Sądem Najwyższym. Prawnicy naszej kancelarii uczestniczyli w wielu znaczących procesach sądowych ostatnich lat.

 

Reprezentujemy naszych klientów w sporach wynikających z dziedzin prawa cywilnego, gospodarczego, nieruchomościowego, prawa pracy oraz własności intelektualnej i nieuczciwej konkurencji. Pomagamy przy rozwiązywaniu złożonych sporów między przedsiębiorcami prowadzącymi swoją działalność zarówno w kraju, jak i za granicą.

 

Jesteśmy aktywni na wszystkich etapach postępowania, podejmując się wszechstronnego przygotowania i prowadzenia sprawy, wnoszenia pism procesowych, udziału w rozprawach, egzekucji orzeczeń oraz prowadzenia negocjacji ugodowych. Udzielamy też porad i przygotowujemy opinie prawne w zakresie wszelkich zagadnień związanych z dochodzeniem roszczeń. 

 

Posiadamy również szerokie doświadczenie w prowadzeniu postępowań arbitrażowych zarówno przed sądami polubownymi w Polsce (np. przed Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie), jak i zagranicznymi (np. przed ICC w Paryżu).