Usługi

Kancelaria świadczy wszelkiego rodzaju usługi w zakresie doradztwa prawnego na rzecz osób prawnych oraz klientów indywidualnych. Nasza praktyka obejmuje prawo cywilne, gospodarcze, obsługę spółek i przedsiębiorców, w tym prawo pracy. Doradzamy też w dziedzinie obrotu nieruchomościami, własności intelektualnej oraz nieuczciwej konkurencji. Reprezentujemy naszych klientów w postępowaniach cywilnych, arbitrażowych, karnych i administracyjnych. Zapewniamy usługi z wykorzystaniem najwyższego poziomu wiedzy i doświadczenia zawodowego.

 

Przywiązujemy szczególną wagę do informowania naszych klientów o wszelkich podejmowanych czynnościach w sprawach, które prowadzimy. Przedstawiamy opinie prawne oraz przygotowujemy dokumentację prawną w językach polskim oraz angielskim, uwzględniając regulacje prawa krajowego i międzynarodowego, jak również najlepsze standardy rynkowe.

 

Bez względu na rodzaj i zakres świadczonej pomocy prawnej, dostosowujemy nasze działania do specyfiki każdego konkretnego zlecenia oraz utrzymujemy w ścisłej poufności wszelkie przekazane nam informacje i dane.

 

Staramy się optymalizować wynagrodzenie za naszą pracę w zgodzie z postanowieniami zawartych z klientami umów oraz ich wymaganiami i preferencjami. Zapewniamy wszystkim współpracującym z nami firmom oraz osobom czytelny schemat kosztów w każdej prowadzonej przez nas sprawie.