Staże dla absolwentów

Staż zapewnia asystentom prawnym dalszy rozwój i ma na celu poszerzanie ich wiedzy prawniczej oraz pogłębienie doświadczeń w poszczególnych dziedzinach praktyki. Intencją naszej kancelarii jest, aby zapewnić każdemu asystentowi możliwość poznania realiów pracy w zakresie prowadzania konkretnych zleceń prawnych.

 

Oferujemy możliwość odbycia trzy lub sześciomiesięcznego stażu w ciągu roku, w czasie którego asystenci prawni są aktywnie włączeni w funkcjonowanie kancelarii. Staż skierowany jest do studentów i absolwentów wydziałów prawa, często wywodzących się spośród praktykantów, którzy sprawdzili się w trakcie wcześniej odbytej praktyki.

 

Asystenci prawni pracują w zespołach ze starszymi prawnikami. Przejmują oni odpowiedzialność za powierzone im zadania już od pierwszego dnia pracy w kancelarii, choć zawsze pracują pod nadzorem starszych kolegów. Asystenci prawni w pełni uczestniczą w pracach kancelarii i wnoszą istotny wkład w jej działalność.

 

Ułatwiamy asystentom prawnym godzenie pracy w kancelarii z obowiązkami wynikającymi z programu studiów, poprzez możliwie elastyczny przydział zadań, pozwalający na efektywne uczestniczenie w zajęciach kursowych.