Praca

Kancelaria oferuje możliwości rozwoju zawodowego studentom i absolwentom wydziałów prawa, którzy chcą zdobyć doświadczenie oraz doskonalić umiejętności praktyczne. Wspieramy indywidualny rozwój zawodowy kładąc nacisk na pogłębianie wiedzy o warunkach prowadzenia działalności gospodarczej w poszczególnych sektorach rynku.

 

Dążeniem naszej Kancelarii jest dostarczanie najwyższej jakości usług prawnych zgodnie z potrzebami klientów. W związku z tym, przy naborze pracowników staramy się pozyskać najzdolniejszych absolwentów.

 

Kandydaci do pracy powinni wyróżniać się dobrymi wynikami w nauce, znaczącym doświadczeniem zawodowym oraz znajomością języka angielskiego (ewentualnie też innych języków). Cenimy zarówno kwalifikacje prawnicze, jak i umiejętności biznesowe. Przywiązujemy szczególną wagę do zdolności jednoczesnej pracy nad kilkoma projektami, współpracy w zespole, dobrej organizacji pracy i samodyscypliny. Kandydaci powinni też wykazywać się umiejętnościami w łączeniu zdolności analitycznego myślenia i wiedzy zdobytej na uczelni z preferowanym w naszej kancelarii sposobem pracy. Dodatkowo zwracamy uwagę na zaangażowanie i motywację.